Kaligrafer

narzędzie do kreślenia znaków literniczych i nauki zasad ich budowy

>>> english version below

Składniki: 2 zaostrzone ołówki jednakowej długości, 2 gumki recepturki, 1-5 mieszadełek do kawy.

Sposób przyrządzenia:

* Badania neurofizjologów wykazały, że nauka pisania odręcznego jest niezwykle ważną czynnością i kluczowym doświadczeniem w rozwoju umysłowym człowieka. Ćwiczenia w odręcznym pisaniu rozwijają umiejętność myślenia abstrakcyjnego i symbolicznego, a także przyczynowo-skutkowego. Umiejętność ta dyscyplinuje sposób rozumowania. Jest to trening umysłu, którego nie zastąpi żadna inna aktywność, a zwłaszcza pisanie na klawiaturze komputera. Używanie KALIGRAFERA pozwala zrozumieć zasady konstrukcji znaków literniczych oraz pomaga nabrać wprawy w płynnym pisaniu.


 • Calligrapher

  tool for spontaneous handwriting and learning of how the letters are built

  Ingredients: 2 sharpened pencils of equal length, 2 rubber bands, 1-5 coffee stirrers.

  Preparation method:

  * The neurophysiological research has shown that learning handwriting is a tremendously important step and a key experience in the mental development of a man. Exercising handwriting develops the ability of an abstract, symbolic and cause-and-effect thinking. Handwriting disciplines the way of thinking. It is a training of the mind, which cannot be replaced by any other activity, least of all typing on the computer keyboard. Using the CALLIGRAPHER allows you to better understand of how the letters are built and helps acquire practice in fluent writing.

  Calligrapher


  • Projektanci / Designers:
   FONTARTE I Magdalena Frankowska, Artur Frankowski

   www.fontarte.com

  Project 01a