Książka / Book

Publikacja dostępna jest wyłącznie w języku polskim. Można ją kupić w galerii Dizajn (ul. Świdnika 2-4) oraz galerii Awangarda (ul. Wita Stwosza 32), a także przez internet.

Zamówienia prosimy wysyłać na adres: ksiegarnia@bwa.wroc.pl
Cena: 10 zł

Księgarnie zainteresowane dystrybucją książki prosimy o kontakt: ksiegarnia@bwa.wroc.pl


The book is available only in Polish. You can buy it in the Design gallery (Świdnicka St. 2-4, Wroclaw) and Awangarda gallery (Wita Stwosza St. 32, Wroclaw), also on the Internet.

Please, send us an e-mail to: ksiegarnia@bwa.wroc.pl
Price: 10 PLN

 • Skład i projekt graficzny książki / Book design:
  Grupa PROJEKTOR | Joanna Jopkiewicz, Paweł Ł. Borkowski

  Materiały graficzne opracowane przez Grupę PROJEKTOR na podstawie przygotowanych przez projektantów zdjęć, wizualizacji i rysunków.

  The graphic design by the PROJEKTOR Group was developed on the basis of images, visualizations and drawings prepared by the authors.

  www.grupa-projektor.com

 • © BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej / Galleries of Contemporary Art
  2013

  Wydanie I / Issue I

  Drukowane w Polsce / Printed in Poland

  Drukarnia / Printing House:
  Drukarnia Pasaż
  ul. Rydlówka 24, 30–363 Kraków

  Nakład / Circulation: 1500

  ISBN: 978-83-63505-07-3

Book

Book

Book

Book