O projekcie

>>> english version below

Przed Tobą osiemnaście sprytnych, dowcipnych i inteligentnych przepisów na mały dizajn. Słowo „mały”, którego użyłyśmy w tytule projektu, wcale nie umniejsza wagi przedsięwzięcia. Przepisy zostały przygotowane przez doświadczonych i znanych polskich projektantów oraz grupy projektowe. Każdy z nich mógł wymyślić dowolny przedmiot z użyciem wybranych przez siebie materiałów. Jako kuratorki tego projektu, zachęcałyśmy twórców do korzystania z łatwo dostępnych i niedrogich tworzyw. Projekty zaprezentowane na wystawie nie zostały do tej pory wprowadzone do produkcji. O tym, czy do niej trafią, zadecydujesz Ty.

„Przepis na mały dizajn” jest wyrazem naszego podejścia do dizajnu. Myślimy o nim w kontekście otaczającej człowieka rzeczywistości – nie tylko tej materialnej. Okazuje się, iż projektanci, którzy wzięli udział w naszym projekcie, sądzą podobnie, a ich przepisy udowadniają, że pojęcie dizajnu odnosi się nie tylko do rzeczy. Dizajn to również doświadczenia, uczucia, emocje, których powodem może być obiekt. Przyjemność majsterkowania, wspólna zabawa, zjedzona razem kolacja.

Nasza współpraca z galerią Dizajn BWA Wrocław rozpoczęła się w 2010 roku wraz z realizacją projektu „3D czyli Dizajn Dla Dzieci”. Od tego momentu walczymy z „dizajnerskością” – powierzchownym ujmowaniem dizajnu jako narzędzia wartościowania, utrudniającym inne sposoby eksploracji tego zjawiska, a także poprzestającym na zakwalifikowaniu czegoś po prostu jako ładne lub brzydkie. To, co „dizajnerskie” bywa postrzegane jako modne, ekskluzywne, drogie, gadżeciarskie. A przecież dizajn wcale nie musi być „dizajnerski”. Wolimy myśleć i mówić o dizajnie jako o procesie, który kiełkuje w głowie projektanta, a kończy się – a może wręcz na nowo zaczyna – w momencie powstania danej rzeczy i wprowadzenia jej do codziennego użycia.

Zachęcamy Cię do podobnego spojrzenia na dizajn, a przede wszystkim do krytycznego przyjrzenia się swojemu otoczeniu i twórczego podejścia do rzeczy oraz sytuacji składających się na Twoją codzienność. Chcemy, by „Przepis na mały dizajn” stał się dobrym początkiem nowej przygody. Wybrałyśmy dla Ciebie najlepszych przewodników, dzięki którym owa książka to nie tylko zbiór nietuzinkowych przepisów – to również wciągająca opowieść o dizajnie. Chcemy, by zainspirowała Cię ona do twórczego działania, a także pomogła Ci przekonać się, że dizajn to nie tylko „ładne rzeczy”. Każdy z projektów został udostępniony na licencji Creative Commons, która pozwala na niekomercyjne użycie pomysłów z zaznaczeniem jego autora bądź autorów. Po raz pierwszy testujemy taką formułę w odniesieniu do dizajnu, ale widząc jak świetnie przyjęła się w innych projektach edukacyjnych, wierzymy, że sprawdzi się i w tym przypadku. Mamy nadzieję, że prezentowane tu przepisy zainspirują cię do wykonania niejednego projektu i dzięki temu przekonasz się, że dizajn jest także dla Ciebie!

Życzymy dobrej przygody!

Magdalena Kreis, Natalia Romaszkan
kuratorki projektu


About project

There you are with 18 witty recipes for small design. The word 'small', which we used in the title of the project, does not underestimate the importance of the endeavour in any way. The recipes have been prepared by the finest Polish designers and design groups. The idea was that each of them was to come up with a thing using their own materials. As curators of the project, we encouraged the authors to use readily available and cost-effective materials. The projects, exhibited for the first time in the Design gallery BWA Wrocław Galleries of Contemporary Art, haven't been put into production yet. It is you who decide, whether they hit it or not.

The 'Recipe for Small Design' stands for our approach to design. We think about it wider in the context of the reality that surrounds a man, not just the physical space. Apparently, the designers who participated in the project thought alike and their recipes prove the concept of a design as referring farther than things. Design is also an experience, a feeling, an emotion, a reason for an object to be: whether DIY, having fun or dinner together.

Our cooperation with the Design gallery BWA Wrocław began in 2010 with the project '3D – Design For Kids'. From then onwards, we are fighting against an overly designed attitude – a superficial recognition of design as a tool for evaluation that impedes other ways of exploring the phenomenon by merely putting forward descriptions like 'nice' or 'ugly'. A 'designed' thing is often seen as a fancy, exclusive, expensive gimmick. Yet, it does not have to be like this. We prefer to think and talk about design as a process that germinates in the designer's head and ends up – or why not quite re-starts – in the moment of creation and putting it in practice.

We encourage you to similarly look at design and, above all, to critically look at your environment and to creatively approach things and conditions that make up your everyday life. We want the 'Recipe for Small Design' to become a good beginning for a new adventure. We have chosen the best tour guides for you, thanks to which this particular book is not only a set of unconventional recipes but a well-addictive story about design. We want it to inspire you to create things and help you see that design is not only 'nice things'.

All projects are available under the Creative Commons license, which allows for commercial use of ideas providing that there is an author's name mentioned. We test the formula with respect to design for the first time. We hope it works out, seeing how well it went with other educational projects. We want the recipes to inspire you to create many a project and see that design is also for you!

Enjoy!

Magdalena Kreis, Natalia Romaszkan
curators of the project

PNMDfoto: Emilia Siwiec

 • Koncepcja projektu i redakcja przepisów /
  Project concept and recipes editing:
  Magdalena Kreis, Natalia Romaszkan
 • Opieka nad projektem / Project production:
  Katarzyna Roj, Tomasz Cugier
 • Korekta / Proofreading of the Polish version:
  Sonia Mielnikiewicz
 • Tłumaczenie / Translation:
  Barbara Kręgiel

 • Licencja / License:
  Wszystkie przepisy udostępnione są na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska). Szczegółowe warunki licencji dostępne są na ich stronie.

  All recipes are available under Creative Commons license CC BY-NC-ND 3.0 PL (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Poland). More about license on the website.

  CC

 • Mecenat / Patronage:
  Projekt „Przepis na mały dizajn” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Teraz Dizajn! 2013”.

  'Recipe for Small Design' was funded by Ministry of Culture and National Heritage within educational project 'Design Now! 2013'.

  CC