Wywrotowiec

naczynie do serwowania posiłków

>>> english version below

Składniki: stary talerz lub miska.

Sposób przyrządzenia:

* Korzyści: nie marnujesz jedzenia, oszczędzasz wodę, minimalizujesz ilość posiadanych przedmiotów. We Francji i Włoszech powszechnie przyjęte jest wycieranie talerza z resztek jedzenia po posiłku za pomocą pieczywa. Ma to uzasadnienie, gdyż kolejne dania podawane są w tym samym naczyniu, którego nie myje się po każdej potrawie. Takie praktyki miały również miejsce dawniej na polskich wsiach, a we Francji dodatkowo odwracano talerz do góry dnem, by umieścić na nim deser. Optymalne wykorzystanie funkcji przedmiotu podyktowane było względami praktycznymi – zazwyczaj nie posiadano wystarczającej ilości naczyń. W dzisiejszych czasach savoir-vivre nie dopuszcza tego typu zachowań. A jednak te z pozoru banalne czynności stają się istotne, gdy wyobrazimy je sobie w szerszej skali. Zwykła codzienna praktyka może prowadzić do globalnej zmiany o charakterze społecznym, ekonomicznym lub ekologicznym.


 • Upside Downer

  serving dish

  Ingredients: an old plate or a bowl.

  Preparation method:

  * Benefits: You do not waste food, save water and minimize the amount of held items. In France and Italy, it is generally accepted to wipe your plate clean of leftovers with bread after meal. Why? Because every other meal is served in the same – unwashed – dish; such practices have also taken place in the Polish village. In France, additionally, plates have been turned upside down to serve a dessert on the top of it, which was dictated by purely practical considerations – shortage of tableware. Nowadays, the savoir-vivre does not seem to allow for this kind of behavior. Yet, these seemingly trivial activities become important, when we think of them on a wider scale. An ordinary, daily practice can lead to a global social, economical and environmental change.

  57 pieces  57pieces