POWRÓT

[EN] 

GALERIA AWANGARDA

AKTUALNOŚCI    ARCHIWUM    O GALERII    KONTAKT    WYKŁADY   


Restauracja Awangardy

program wydarzeń związanych z galerią Awangarda


Janusz Stankiewicz, ruiny dawnego pałacu Hatzfeldów przy ul. Wita Stwosza 32, 1967 rok

Restauracja Awangardy
Program wydarzeń specjalnych na cały rok

Cały rok 2017

galeria Awangarda BWA Wrocław
ul. Wita Stwosza 32

Rok 2017 ogłoszony został Rokiem Awangardy. Dlatego dla galerii Awangarda będzie to rok specjalnej mobilizacji. Rok autorefleksji, ale przede wszystkim pracy dla Was.

Upłynął rok, w którym Wrocław nosił wędrujący tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, to dobry moment do zastanowienia się nad procesami wytwarzania wydarzeń i porozumiewania się z widzami. Produkcja wydarzeń kulturalnych od jakiegoś czasu zauważalnie przekracza możliwości ich konsumpcji. Co dopiero w dziedzinie, która kłopot sprawia nawet swojej własnej definicji. Nikt nie wie, co to jest sztuka. Chaos spowodował powstanie co najmniej dwóch, dość absurdalnych definicji.

Jedna, instytucjonalna, zakłada, że wszystko, co pokazują instytucje sztuki, jest sztuką. Druga mówi, że wszystko, co robią artyści, jest sztuką. Co w takim razie ze sztuką ulicy? Co z twierdzeniem jednego z tuzów sztuki współczesnej, że każdy może być artystą? Nadprodukcja sztuki, doprowadziła nas do być może nadmiernej podejrzliwości. Dlatego została tylko przewrotna definicja negatywna, która głosi, że jeśli coś wygląda jak sztuka, to z pewnością nią nie jest. Słabo z krytyką, słabo z kasą, a jednak są akademie sztuk pięknych, muzea i galerie, takie jak nasza. Co robimy? Dla kogo? Po co?

Pod hasłem Restauracja przeprowadzimy w tym roku pracę nad sobą. Spotykać będziemy się z ciekawymi osobami: architektami, socjologami, edukatorami, urzędnikami, aktywistami, artystami i innymi widzami, którzy z ciekawych punktów widzenia opowiedzą nam o nas – jak nas widzą, co ich denerwuje, co im zostaje w głowie.

Odnowienia wymaga od lat, częściowo zabytkowa architektura budynku galerii Awangarda i właśnie wizje jej zrozumienia, odświeżenia i użytkowania w kontekście sztuki współczesnej będą szczególnym przedmiotem naszych zainteresowań podczas prac nad RESTAURACJĄ.

Na koniec, być może już jesienią, zaprosimy Was do Restauracji, którą spróbujemy razem jako zespół Awangardy BWA Wrocław skonstruować, po to, żeby sprawdzić czy się uda i po to, żeby w niej opowiedzieć Wam – tym, którzy nam kibicują i tym którzy nas krytykują – o tym, czego nauczyliśmy się, żeby działać lepiej.Wydarzenia w ramach programu Restauracja w Awangardzie:

Wy – blok wydarzeń i działań nakierowanych na rozwój publiczności galerii W holu galerii Awangarda w marcu powstanie STREFA WIDZA ze specjalnymi modułowymi meblami, ogólnodostępną czytelnią naszych wydawnictw i systemem nawigacji po programie galerii. Począwszy od wystawy Wandy Gołkowskiej niemal codziennie będziemy oprowadzać Was po wystawach i instytucji – szukajcie miejsca zbiórki i godziny oprowadzeń w STREFIE WIDZA

Budynek Awangardy – cykl spotkań i konsultacji z ekspertami, których celem ma być badanie i popularyzacja refleksji związanej z obiektem galerii – jego funkcjami jako przestrzeni wystawienniczej, poznawczej (postulowanie i negocjacja dyskursów), wreszcie wspólnej/publicznej – określenie deficytów funkcjonalnych przestrzeni (co jest kwestią reorganizacji, a co inwestycji)

1.Restauracja Awangardy – o zabytku “nie-retrowersywnie” – w tym bloku przed nami spotkania z historykami architektury i architektami. Zajmiemy się rekonstrukcją znaczeń i programu funkcjonalnego oryginalnego budynku (o historii pałacu Hatzfeldów opowie dr Jerzy Kos), a także jego nową formą i przeznaczeniem na siedzibę galerii sztuki współczesnej (myśl i koncepcję zachowania “żywej ruiny” zmarłego w ubiegłym roku wybitnego adaptatora zabytków wrocławskich, Edmunda Małachowicza opowie Agata Gabiś).

Zanim zaprosimy wszystkich do debaty z udziałem przedstawicieli władz miasta o przyszłości tego budynku – dziś przegrywającego walkę o uwagę z sąsiadującymi inwestycjami – zorganizujemy seminarium z udziałem architektów z całego kraju, którzy stworzą futurystyczne wizje dla obiektu mieszczącego obecnie galerię Awangarda

2. Projekt crowdfundingowy – spróbujemy społecznie zebrać środki na publikację opracowania poświęconego budynkowi, w jego niegdysiejszym i obecnym kształcie – niegdyś należącego do najważniejszych pruskich zabytków XVIII w. – dziś pełniącego nowe, wychylone w przyszłość funkcje, których symbolem jest nazwa Awangarda.

3.Projekt “śledzenie widza” – propozycja zabawy śledzącej ruchy widza i nanoszące dane na mapę galerii. Uzyskany obraz sieci ruchu i punktów “dłuższego przebywania” pozwoli zrewidować wyobrażenia dotyczące wartościowości przestrzeni, zobaczyć budynek z perspektywy osób nieoswojonych z intencjami zakładanymi w scenografii wystaw i naszą percepcją obiektu

Instytucja – blok badawczy poświęcony refleksji instytucjonalnej. Obejmie działania samopoznawcze w wymiarze instytucjonalnym: uzyskanie wiedzy na temat historii BWA Wrocław i przemian postrzegania misji galerii Awangarda (nie tylko relacja misji statutowej i programu do dyskursów artystycznych i ich przemian, ale też wymiar organizacyjny i ludzki – społeczno-ekonomiczne parametry realizacji wizji programowej). Powstałe opracowania zostaną opublikowane w formie elektronicznej.

Zespół – to jedyna część programu zamknięta dla widzów. Proces wewnątrzinstytucjonalny obejmie określenie celów i wartości wspólnych dla całego zespołu oraz cele cząstkowe pozwalające na ich realizację – działania pokazujące współzależność pomiędzy członkami i innymi elementami zespołu (struktura,procedury), strategie współpracy, samokształcenia, radzenia sobie z kryzysem, entuzjazm i kreatywność a profesjonalizacja i procedury. Integracja. Proces zostanie bezpośrednio wykorzystany do lepszego wykorzystania potencjału i zasobów kadrowych instytucji w służbie odbiorcom (np. integracyjne warsztaty z mówienia o sztuce)

Szczegółowy kalendarz spotkań już wkrótce.

kuratorka programu: Anna Mituś

2017-02-10

komentarze do wydarzenia [0]

dodaj komentarz


BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej
ul. Wita Stwosza 32
PL 50-149 Wrocław
tel. 071/790-25-82
e-mail: info@bwa.wroc.pl

projekt strony © twożywo

starsza wersja strony