[EN] 
AWANGARDA    SiC!    DIZAJN    STUDIO    EKSPORT   
AKTUALNOŚCI    WYDAWNICTWA    WSPÓŁPRACA    FORUM    LINKI    KONTAKT   


Krytyka instytucjonalna w Polsce w latach 2000-2010

książka Patrycji SikoryKrytyka instytucjonalna w Polsce w latach 2000-2010.
książka Patrycji Sikory

Pierwsza w Polsce publikacja poświęcona krytyce instytucjonalnej.

Co to jest krytyka instytucjonalna? Kiedy gdzie i jak powstała? Jakie są strategie artystów i kuratorów wobec instytucji kultury? Czy możemy mówić o krytyce instytucjonalnej w PRL-u i wreszcie czy krytyka instytucjonalna w Polsce może być rozpatrywana przy użyciu języka opisu wypracowanego w zachodniej literaturze? Jeśli tak, to od kiedy? O tym opowiada pierwsza w Polsce publikacja o krytyce instytucjonalnej wrocławskiej historyczki sztuki i kuratorki Patrycji Sikory.

Książka Krytyka instytucjonalna w Polsce w latach 2000-2010 obejmuje swoim zakresem przegląd najważniejszych teorii pojawiających się w literaturze nie tylko zachodniej, ale i polskiej. Na naszym rodzimym gruncie tropi związki krytyki instytucjonalnej z cenzurą, reformą instytucji po 1989 roku, przemianami na scenie społecznej i kulturalnej. Autorka podejmując polemikę m.in. z tezami Łukasza Rondudy, Magdaleny Ujmy czy Anny Markowskiej skupia się ostatecznie na opisaniu 20 studiów przypadku z lat 2000-2010. Na konkretnych przykładach zebranych w rozdziałach pt. Samoleczenie, Przetrwanie i Partyzantka przedstawia rozmaite strategie kuratorów i artystów wobec instytucji – od tych nastawionych na ich budowanie czy reformowanie, poprzez takie, które testują wyporność systemu i wytrzymałość instytucjonalnych ram, aż po te zupełnie wrogie wobec oficjalnych przestrzeni sztuki.

Książka, napisana z perspektywy kuratorki, Patrycji Sikory, od lat pracującej we wrocławskim BWA, powstała z osobistej potrzeby uzyskania odpowiedzi na mnożące się pytania. Z materiałów gromadzonych na przestrzeni kilku lat wyłania się panorama wciąż mało przebadanego w Polsce zjawiska.

"Oprócz ogólnej refleksji teoretycznej oraz omówienia szerokiego spektrum działań w polskich instytucjach, książka Patrycji Sikory oferuje czytelnikowi możliwość zapoznania się z jej własną praktyką wystawienniczą. Z tym pionierskim na polskim gruncie wydawnictwem należy się nie zgadzać, trzeba je podważać, oprotestowywać i uzupełniać!"
- Anna Markowska, historyk sztuki, profesor na Uniwersytecie Wrocławskim.

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu Finansowemu Samorządu Wrocławia.

projekt książki: Tomasz Bersz, Jerzy Gruchot
redakcja: Alicja Klimaczak-Dobrzaniecka
wydawca: BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej
nakład: 200 egz.


Nakład wyczerpany

patronat medialny: Obieg, Artpunkt


O publikacji napisali:
- Wojciech Szymański, Krytyczny potencjał. Rozmowa z Patrycja Sikorą, „Szum”, publikacja: 23.04.2016, aktualizacja: 1.05.2016, http://http://magazynszum.pl/rozmowy/krytyczny-potencjal-rozmowa-z-patrycja-sikora
- Marta Kudelska, Patrycja Sikora, Krytyka instytucjonalna w Polsce w latach 2000–2010, recenzja, "Szum" nr 12, s. 167, http://magazynszum.pl/do-zobaczenia/na-dobry-poczatek-szum-12
- Natalia Malek, Samoleczenie, przetrwanie, partyzantka – o krytyce instytucjonalnej w Polsce - rozmowa z Patrycją Sikorą, „Artpunkt” nr 26, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole 2015, s. 63-69O autorce:
Patrycja Sikora – urodzona w 1978 we Wrocławiu. Historyczka sztuki i kuratorka. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, Podyplomowe Studia Kuratorskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Kuratorka wielu wystaw indywidualnych (m.in. Olafa Brzeskiego, Andrzeja Kwietniewskiego, Laury Paweli, Grzegorza Sztwiertni) i zbiorowych (w tym Konkursu Gepperta 2007 – 2011, wystawy grupy Chto Delat w galerii Awangarda we Wrocławiu w 2013 oraz wystaw w Studio BWA towarzyszących międzynarodowym konferencjom naukowym Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego: Dla ciebie chcę być biała; Szachrajki, łobuzy, pasożyty; Wymazywanie. Ćwiczenia z pamięci; Sustainable art - sztuka wobec potrzeby zrównoważonego rozwoju, 2010-2013). Autorka tekstów krytycznych, ukazujących się w periodykach i katalogach wystaw. Publikowała w czasopiśmie „BIURO” (organ prasowy BWA Wrocław) oraz czasopiśmie „Opposite” działającym przy Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2010 roku prowadzi wykłady autorskie, zajęcia z analizy sztuki współczesnej i seminaria na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jest członkiem komisji zakupów Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Pracuje w BWA Wrocław, gdzie pełni funkcję kierownika produkcji artystycznej.

2015-12-22

komentarze do wydarzenia [0]

dodaj komentarz


BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej
ul. Wita Stwosza 32
PL 50-149 Wrocław
tel. 071/790-25-82
e-mail: info@bwa.wroc.pl

projekt strony © twożywo

starsza wersja strony